(be)handling.

Min praksis har over flere år gått fra mindre og mindre tid på benken, til mer og mer tid til å reflektere rundt plagene sammen med pasienten. Jeg bruker en del tid til instruering i øvelser og aktivitet, men har sett at det viktigste for mange av de som kommer til meg er å skape en forståelse av hvorfor de har vondt, dele kunnskap og sammen med pasienten reflektere rundt mulighetene som finnes for å skape bedring.

Nøkkelen ligger for mange muskel- og skjelettplager her, nettopp i det å finne mulighetene som passer inn hos den enkelte, som virker meningsfylte for den enkelte og som de føler de kan implementere uten for mye bry. De aller fleste av oss har hektiske liv, så selv om vi har til dels store plager, så gjør vi ikke alltid det vi bør gjøre dersom det er kjedelig, ikke gir mening eller vi ikke har fått god nok forståelse for hvorfor vi gjør det, hvor lang tid vi skal se for oss at det tar og om det bare er i veien for flyten i hverdagen.

Vi vet i dag mye mer om smerter enn tidligere. Noen smerter har tydelig årsak, som at vi kutter oss på en kniv eller faller og slår oss. Allikevel er smertegraden basert på et utall faktorer som vår egen erfaring, forventning, skadegrad, dagsform, kontekst osv. Vi har også mange smerter som er mer diffuse og som ikke er et resultat av skade. Disse smertene kan være like vonde, men har et enda større spekter av påvirkende faktorer. Mange av disse smertene kommer uten at noe er feil på våre strukturer, men heller at systemet vårt som helhet ligger bak. Det kan virke frustrerende, og vanskelig å forstå, men her ligger det samtidig utrolig mange tiltak som kan gi bedring. Alt fra økt aktivitetsnivå til økt kunnskap og forståelse, bedre søvnrutiner, matvaner, sosiale aspekter, endrede arbeidsforhold og hundrevis av andre ting.

Jeg har tidligere sagt at «det fine med kompleksiteten til smerte, er at den samme kompleksiteten gir oss uendelig med muligheter til å påvirke smerten». Alle handlinger vi gjør her og nå, både fysiske og mentale, kan endre smerteopplevelsen. Gode valg over tid kan gradvis gi oss tilbake en bedre hverdag.

Mange av mine beste timer som fysioterapeut har vært timer der jeg og pasienten kun har sittet og pratet. Pratet igjennom plagene, pratet om hva der er, hvorfor det kan ha oppstått og hva som påvirker dette. Vi har pratet om personen, personens liv og tanker, interesser og utfordringer. Så prater vi mye om hvor det er best å starte, hvordan personen skal møte ulike scenarioene som kan utspille seg, hvordan han eller henne skal respondere på dem og endre, øke, minke, vurdere og ta valg for veien videre. Her skaper vi forståelse, gir innsyn og kunnskap og videre selvstendighet til å ta gode avgjørelser basert både på de aktuelle plagene personen har, men også avgjørelser for disse plagene tatt i lys av hvem som har disse plagene, hvordan hverdagen til denne personen er og hvilke interesser personen har. Det finnes tusen gode tiltak for 1 plage, men de fleste av dem kan være helt feil for denne enkelte personen.

Så hvorfor skal jeg noen gang, selv som fagperson, fortelle noen bastant akkurat hva de skal gjøre? Hvordan kan jeg gi inntrykk av at min massasje, mobilisering, øvelsesprogram garantert kommer til å gi bedring? Jeg skal ikke, og jeg kan ikke påstå det. Jeg gir alle disse tingene, men aldri som en standardpakke.

Min oppgave handler mer om å veilede, støtte og dryppe kunnskap slik at personen selv kan ta gode valg. Det er da vi kan banke i bordet med «individuelt tilpassede tiltak». Det gir pasienten et helt annen eierskap til viktige helsevalg og jeg tror sjansen for og lykkes vil være veldig mye høyere. På veien vil det dukke opp spørsmål, og da diskuterer vi disse og gjør nødvendige endringer. Pasientene følges opp så lenge de behøver. Størst suksess oppnår jeg som regel når jeg opererer mer som en veileder enn en ren behandler.

Dette er ikke alltid like enkelt, da en hverdag i klinisk praksis har sine tidsrammer og pasientene har sine økonomiske rammer. Men enda tydeligere blir det å bruke tiden deres på noe vi vet er nyttig, og ikke noe vi bare gir dem fordi det er tradisjon for det i faget vårt.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no