Du skal ikke tro at kroppen din ikke skal brukes til noe

Vår aller viktigste jobb som terapeuter er å bidra til at du blir bra eller at du oppnår den funksjonen du ønsker. Veien dit kan orienteres på forskjellig vis, uten at noen stier nødvendigvis er helt riktige og andre fullstendig feil. Forskjellige forløp kan godt gi like raske resultater. Dette betyr ikke at det er samme hva vi gjør, men vi må vite hvilke faktorer som ligger i bunn, hva de betyr i den aktuelle sammenhengen og hvordan de interagerer med ditt liv og deg som person.

Mot målet har vi noen viktige betraktninger å ta med oss på veien:

1. KROPPEN DIN ER IKKE EN BIL

Kroppen din er ikke en bil. Vi kan ikke skifte ut en del og så forvente at alt blir bra igjen – og dette er gode nyheter! Kroppen din er et økosystem hvor alt avhenger av, ja praktisk talt, alt. Du er mye mer enn en haug med biter som skal festes i hverandre. Du er mer enn en løs skrue eller to plater som må stå vinkelrett på hverandre for ikke å skurre. Heldigvis. Du er ikke like avhengig av at alt er perfekt skrudd sammen. Kroppen tilpasser seg. En skjev rygg har, som et eksempel, svært sjelden noe å si.

Kroppen din består av et enormt antall celler som jobber sammen for at du skal fungere best mulig. Cellene utfører forskjellige tjenester og vi finner de over alt. Organene er avhengige av hverandre og fysisk aktivitet er essensielt for et velfungerende organsystem. Aktiv tilnærming er viktig når vi skal oppnå resultater. Ikke utskifting av deler, ikke utelukkende et knekk eller brekk. Fysisk aktivitet, kosthold, glede og mange andre faktorer er viktige for at fabrikken vår skal fungere godt. Alt påvirker alt, så gjør det du kan på de områdene det koster deg minst å gjøre det. Det er en god start.

2. SUGERØRSMETODEN HAR GÅTT UT PÅ DATO

Sugerørsmetoden er hyppig brukt. Det vil si at vi ser blindt på den vonde kroppsdelen og glemmer alt rundt som påvirker den aktuelle skaden. Du har et vondt kne, så vi konsentrerer oss kun om kneet og den vonde senen som fester her. Vi glemmer personen bak og hva du bruker timene i døgnet ditt på. Vi glemmer at den vonde senen er påvirket av resten av kroppen, av bruk, av din skadehistorie, samt flere andre faktorer. Som sagt, vi er ikke biler, vi er noe mer. Vi må se helheten for å oppnå varig bedring. Vi må ikke se oss blinde på det smertefulle området da årsaken kan ha flere faktorer og smerten ikke alltid gjenspeiler skadestørrelsen. Kortvarig lykke er ikke annet enn kortvarig lykke. Virkelig gode resultater er resultatene som forandrer noe over tid, noe vi ikke oppnår med tunnelsyn. Det er viktig at vi tar i betraktning alle faktorene som spiller inn på smerten. Visste du at vi kan ha smerte helt uten å ha skade på vev?

3. DU ER STERK OG KROPPEN DIN KAN TILPASSE SEG

Kroppen din er sterkere og mer tilpasningsdyktig enn du ofte forestiller deg. Det er populært å fremstille kroppen som en skjør mekanisme som vi må stryke på med silkehansker og som vi ikke må utsette for unødvendige belastninger. Dette er en STOR bjørnetjeneste. Kroppen din kan gå uendelige lengder, den kan utrette ting du bare har fantasert om – rett og slett fordi den tilpasser seg. Den bygger seg sterkere når du belaster den.

Dersom du bygger opp kroppen din med fornuftig progresjon, utsetter den for belastninger og eksperimenterer med bevegelser så vil den tilpasse seg og bli sterkere og sterkere. INGEN manuell behandling på en benk kan veie opp for dette. Det å bruke kroppen din er det aller viktigste for å holde den frisk og rask. Tro på den. Eksperimenter med den. Ikke tro at den ikke tåler noe. For mange smertetilstander og funksjonsnedsettelser kommer av underforbruk. Du skal ikke tro at kroppen din ikke skal brukes til noe, noe som gjelder også når skaden først er ute.

4. TERAPEUTENS VIKTIGSTE ROLLE ER SOM UNDERVISER

Aktivitet er viktig. Aktiv tilnærming til plager er viktig. Det er helt uunnværlig. Det samme er kunnskap og forståelse. Terapeuter kan gi deg en kickstart, vi kan hjelpe deg i gang og redusere smerter. Behandling har sin plass, men benkebehandlingen har generelt sett blitt gitt for stor betydning.

Den aller viktigste rollen vi har er å undervise deg. Lære deg hvordan kroppen din fungerer, hvorfor du opplever det du gjør, hva du skal gjøre for å bli bedre og gi deg en god forståelse for hvorfor ting er som de er. Dersom du virkelig får en forståelse for plagene du opplever så vil du sitte igjen med et uvurderlig verktøy både til plagene du opplever nå og for å få mest mulig ut av kroppen din i fremtiden.

Vår oppgave er å lære deg hvor viktig aktivitet er, men også fortelle deg hvilke andre faktorer som ser ut til å spille inn på din helse; det være seg stress, tidligere erfaringer, søvn, kosthold eller andre ting. Vi må på en enkel måte fremstille hvordan disse tingene hører sammen. Dersom du virkelig lærer noe om deg selv og kroppen din som er positivt for situasjonen din så har vi lyktes som behandlere. Da har vi undervist deg godt, og du vil være i bedre stand til å leve et liv med god helse og glede.

5. INGEN SKAL BEHANDLES LIKT

Samme forløp på to forskjellige personer med samme plage kan gi helt forskjellig utslag, og ulike forløp kan gi samme resultat. Slik hadde det ikke vært med bilene våre. Som nevnt må vi forstå faktorene som spiller inn og bruke de til vår fordel med bakgrunn i den kunnskapen vi har om hvordan vi fungerer. Kroppen vår er en FABRIKK som server deg. Alle cellene jobber for å tjene deg slik at du skal ha det best mulig. Stimuler cellene til å gjøre en god jobb så vil du selv få det mye bedre. Vi hjelper deg på veien. Fabrikken har behov for at alle ansatte (cellene) gjør jobben sin slik at produktet blir best mulig. Produktet er deg og ditt liv. Ta vare på kroppen din. Dette vil sjelden være å ”hvile deg i form”. Vær aktiv og gjør de tingene du synes er morsomt og vær sammen med de som gir deg glede.

Ha en fin og aktiv uke!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no