Flere veier til mindre smerte

Det fine med smertens kompleksitet er at kompleksiteten gir oss uendelig med muligheter til å påvirke den. Smerte handler ikke bare om muskler og ledd, ofte svært lite. Her kan vi fysioterapeuter føre an og dele kunnskap til befolkningen, stimulere til fysisk aktivitet og få fokuset litt vekk fra quick fixes og bjørnetjenester. Smerte er en menneskelig opplevelse, akkurat som glede og sorg.

 

Hvert enkelt individ har behov for forskjellig tilnærming, men alle har behov for mye av den samme kunnskapen. Jeg gikk selv ut fra fysioterapiutdannelsen med et skjevt syn på smerte. Overvurderte smertens tilknytning til skader på kroppen, skjevheter og bevegelsesmønstre. I klinikken så jeg at dette aldri helt stemte. Folk kom inn med voldsomme smerter uten tegn til skade, andre kom inn med MR-bilder som så ut som makkverk uten at funnene overhodet passet til smertene. Noen ble bra bare av å ta telefonen til meg, andre av lett berøring, andre av øvelser. Noen responderte ikke på noen verdens ting. Læreboka fra skolen mistet noen ganger helt sin plass, kursene jeg gikk på mistet mening.

 

Ofte satt jeg på kontoret og tenkte. ”Fader, han ble så mye bedre av det der. Hvordan er det mulig?” Jeg hadde så vidt gjort noe. Andre ganger reiv jeg håret av meg fordi alle tiltakene jeg hadde lært var benyttet til det fulle, men det triste smilet foran meg hadde det like forbanna vondt.

 

Et annet interessant konsept var at de som kom til meg med en sterk anbefaling om å benytte nettopp meg som regel ble raskt bedre. Forventningene til behandlingen var så avgjørende for resultatet. Det virket som at så fort de fikk høre at jeg var en flink type og fiksa andre så var halve jobben gjort. Men jeg fikser ingen. Jeg har ingen magiske hender. Når min tilnærming fungerer er det fordi jeg har møtt deg der du er, nådd deg med fornuftige aktive tiltak og kanskje fått deg til å forstå plagene dine litt bedre, ha troen på egen kropp og har fått en forståelse av hva som påvirker den.

 

For å poengtere dette. Vi fysioterapeuter, osteopater, naprapater, kiropraktorer – vi kan ikke ta på vevet ditt og tilhele det. Ingen ting vi gjør tilheler skadet vev, men vi kan gi deg tiltak som gjør at du går fra skadet/plaget til bra eller bedre så raskt som mulig, og på en måte som kan forebygge nye tilfeller og som gir deg mulighet til selv å ha kontrollen. Vi kan påvirke smertebildet ditt og hjelpe deg med å øke toleransen i vevet. Men det meste skjer i deg selv. Vi behandlere er, og bør være, aller mest veiledere.

 

Etter hvert har jeg sett at kommunikasjon, pasienters liv, tanker, forventninger, vår behandler-pasient relasjon og aktive mestringstiltak alle er viktige aspekter. Smerter består ikke av én dimensjon, men er et resultat av mange faktorer. Derfor kan også smerteintensitet variere fra dag til dag uten at ryggen har blitt verken bedre eller verre. Vi er økosystem. Alt er avhengig av alt, og alt påvirker alt. Det er så mange muligheter å angripe.

 

Jeg har lært at holdning og bevegelsesmønstre heller er en personlig signatur enn et unormalt trekk som disponerer for smerte. Jeg har lært at trening av kjernemuskulaturen ikke er en gullstandard for ryggplager, men at generell aktivitet er vel så bra. Jeg har lært at trivsel på arbeidsplassen er like viktig for nakkesmertene dine som hvordan du sitter, ja kanskje enda viktigere. Jeg har lært at funnene på MR-bilder finnes i omtrent like stor grad hos alle uten smerte, og at forandringene kan ses på med samme øyne som rynker i ansiktet. Jeg har til og med lært at MR-bilder kan gjøre vondt verre, fordi de virker på oss som bevis på at noe er galt. Smerte er et produkt av hva hjernen vår tror, alle bevis om at noe er galt vipper dumpehuska mot smertesiden.

 

Jeg har lært at vi fortsatt har mye å lære. Og at vi fortsatt har en lang vei å gå for å snu dette bildet av kroppen vår i befolkningen. Vi som jobber med dette har alle muligheter til å spre ny og oppdatert kunnskap.

 

Bort fra holdningskorreksjoner, gruff på svart-hvitt bilder og drøye årsakssammenhenger og over til belastningsstyring, kunnskapsløft og et sunt syn på hva kroppen din faktisk tåler, og ikke minst på hva den kan få til når den gis mulighet til å tilpasse seg. Over til å mestre hverdagen, ha gode relasjoner og føle seg trygg.

 

Det sitter langt inne for mange av oss å nikke til at ’kunnskap er nøkkelen til mindre smerte’, men den nøkkelen har faktisk gullskjær i seg. Med kunnskap tar vi bedre valg, er tryggere på prosessen og forstår bedre hvorfor smerten opptrer som den gjør. Alt dette har et enormt potensiale til å gjøre deg bedre. Bruk nøkkelen. Du vil se at du har mange muligheter.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no