MINDRE SMERTER MED MINDRE MANUELL BEHANDLING

For å forstå at du faktisk får god hjelp av en fysioterapeut som bruker tid på å lære deg å kjenne og som gir deg mer øvelser, instruksjon og forklaringer enn behandling på benken, så må du forstå hvorfor det har skjedd et skifte i moderne behandling av muskel- og skjelettplager. Du må vite hvorfor manuell behandling har en noe begrenset verdi, og hvorfor aktive stimuli, forståelse og betryggelse som regel gir deg mye mer.

Du må få en forståelse for at manuell behandling i mange tilfeller er litt som paracet; en forbigående, men ofte behagelig smertelindring.

 

ET NETTVERK AV LIV

Sett deg inn i denne tankerekken: du har en kropp med milliarder av nerveceller, ett gigantisk nettverk av nerver hvor informasjon om kroppen og det rundt oss flyter i et enormt tempo. Et nettverk hvor alle små celler kommuniserer, vurderer, diskuterer, evaluerer og justerer all informasjon og signaler kroppen vår tar inn, og dette i et tempo alt for raskt for vår bevissthet til å ha full oversikt over. Kroppen vår gjør via alle disse nervene, alle reseptorene, rundt omkring i hjernen vår millioner av vurderinger og justeringer hele tiden. Så har du ditt liv som har påvirket alle disse vurderingene hvert sekund, hele livet ditt. Vurderinger som går på om du bør få vondt når du bøyer ryggen, hvor langt du må bøye deg før det gjør vondt, hvor fort du må bøye deg før det gjør vondt, i hvilken grad du bør få vondt, eller om dette er en helt naturlig bevegelse som du tåler fint. Om du bør føle deg trist når noen sier noe ekkelt. Om du bør være glad når noen gir deg et kompliment. Hvordan du skal tolke blikket personen overfor deg sender. Tolke ordene hen sier. At du skal klemme akkurat så hardt rundt melkeglasset for at det ikke detter i bakken. Alt du gjør, alle reaksjoner du har, alle dine handlingsmønstre blomstrer opp fra denne grunnmuren. ”Mates” systemet av feilaktig informasjon og forklaringer, så endres kroppens forståelse og ”prosessering” av informasjon – fundamentet kroppen tar avgjørelser på endres.

Kort digresjon; Har du noen gang løftet en melkekartong med lite innhold som du trodde var full? Kroppen forberedte seg på å løfte 1 kg, men i og med at kartongen nesten var tom så ble kraften den produserte alt for høy. Dette er overførbart til smerte. Om du forventer at det gjør vondt i ryggen å løfte en stor stein fra bakken fordi ryggen din er litt øm, så kan fort kroppen din forberede seg på dette og gi deg mer smerte i løftet ditt enn om du ikke hadde tenkt så mye på det.

Slik kan livet, forventninger og lærdom påvirke smerten du har i dag og som du tar med deg inn på kontoret til fysioterapeuten din. Hver og en av oss har en kropp som har gått sin egen individuelle skole der den har lært sin måte å reagere på fysisk og psykisk stress og hvordan den skal håndtere smerte. Alle endringer i håndteringen av signaler i kroppen din er med deg, det legger seg som en slags hukommelse i ditt system. Du har din individuelle genetikk, og ditt liv kommer til uttrykk på den. Som fargene på en skisse.

 

HVORFOR ER DETTE VIKTIG?

Kanskje er det dette som avgjør om du har vondt, ikke om ryggen din er krum eller svai, at føttene dine ikke er helt like eller at skuldra henger frem, eller at du alltid får vondt av den samme aktiviteten, i år som i fjor, så den må være farlig eller bli utført feil. Kanskje er det ditt responsmønster som skaper smerte, ikke at det er noen fysiske skader eller skjevheter som skriker etter oppmerksomhet?

Fortsatt vil massasje føles godt og et knekk kunne gi en pause, men det har ikke alltid så fryktelig stor verdi utover dette. Det er viktigere å gi deg noe som kan påvirke dine plager, hvordan kroppen din responderer på det du utsetter den for, endre de aspektene som ikke er hensiktsmessige og styrke ”forsvaret” ditt. Samtaler, mestringsstrategier, aktivitet, øvelser, kunnskap. Dette påvirker myriadene av prosesser som styrer hvilke opplevelser du kjenner på kroppen – smerte, akkurat som glede, sorg, lykke og depresjoner.

 

HVA BETYR DETTE FOR DEG?

Så hva har dette å si for dine smerter? Jo, disse responsmønstrene har vi gode muligheter til å endre. På den andre siden kan ingen behandler endre det vi før la skylden på – skjevheter, holdning, kroppslige feil. Ingen hender har de egenskapene. Og studier frarøver disse aspektene betydning. Men responsmønstre kan vi endre, og dette kan skje via samtaler med et betryggende fokus der forståelse og mestring står i spissen og gjennom fysiske stimuli som aktivitet og øvelser.

Lite av en slik endring kan skje i form av 3×25 min på benken i uka. Det er gjort ved å forstå hva som ligger bak, bli trygg på prosessen, vite hva som er viktig for deg og gi kroppen det den trenger for å snu trenden. Du kan gi det til deg selv, og vi kan lære deg hvordan. For hukommelse kan heldigvis endres. Den kan til og med slettes. God kunnskap kan fort føre til at kroppen begynner å se at reaksjonsmønstrene den har hatt har vært feil eller uhensiktsmessige, så da begynner den å lage nye og bedre.

 

EN SIGNATUR SKAL ALDRI VÆRE VISUELT PERFEKT

Visuell anatomi er og blir oppskrytt. Skjev rygg, benlengdeforskjell, pronert fot, kalvbenthet. Dette skaper din signatur, men det disponerer ikke for smerte. Akkurat som leppenes utforming ikke definerer om ditt liv blir fylt av glede eller sorg. Å stramme musklene rundt gir et smil. Noen ganger aktivt for å si noe, andre ganger spontant som reaksjon på et stimuli. Akkurat som smerte. Ben og muskler er ikke smerte, signaler i og rundt skaper smerte. Noen ganger som en reaksjon på en endring i temperatur, trykk osv., andre ganger som en lært reaksjon på et eller flere stimuli, noen ganger fordi vi tvinger den på. Så hvilke signaler som går i systemet vårt og hvordan kroppen reagerer på de har betydning for ditt smertebilde. Derfor kan et skadet ledd eller muskel være smertefritt, og friskt vev kunne gi smerte.

Smerte er en menneskelig opplevelse. En beskyttelsesmekanisme. En mekanisme som er uvurderlig når vi skal beskytte oss mot flammer, avlaste et ledd etter et traume, når vi tråkker på et glasskår. En mekanisme som ikke er hensiktsmessig når vi har vondt uten at noe er skadet eller står i fare for å bli det. Da er det andre mekanismer i spill, og vi skal ikke fikses eller heles. Vi skal endre kroppslige prosesser, og her har vi utrolig mange innfallsvinker.

 

The beautiful thing about the complexity of pain, is that the complexity gives you millions of ways to influence it.

 

ORD ER KRAFT

Det er viktig at jeg som behandler bruker ord som betyr noe for deg, som du kan sette inn i en større sammenheng og som gjør at du får forståelse for hvorfor du har vondt og hva du kan gjøre for at det skal bli bedre. Ord som gjør deg trygg, ikke bare på prosessen, men også ressursene i din egen kropp. Ord som gjør at du ikke sitter igjen med en oppfattelse av at ”smerten sitter bare i hodet”.

Ingen smerter er innbilte. Aldri. Smerte er reelt uansett opphav. Så hvilke ord du sitter igjen med og betydningen de har for deg og din kropp er utrolig viktig. Minner meg på et sangvers jeg skrev for 10 år siden, i en helt annen kontekst, men ord er viktige i mange sammenhenger;

 

But words can fade just like the dawn

So I give them to you to wear ’em like gown

And to never care less and use them as pawn

Or to burry them still in the wind of a yawn

 

Om ord ikke betyr noe for mottakeren, så er vi like langt. Som behandler er det min oppgave å velge ord og bruke de på en måte som gjør at de betyr noe for deg – og da i den forstand at du får en forståelse og kanskje en iver etter å gjøre noe positivt ut av denne forståelsen. Det er min oppgave å gi deg den opplevelsen av disse ordene, at de ikke preller av neste gang du hører at du har vondt fordi du har et skjevt bekken, en liten benlengdeforskjell eller at MR-bildet ditt som 50-åring ikke så ut som da du var 20.

Min oppgave er å kle deg i ordene, slik at du kan bruke de i handling. Jeg er en guide, du er stjerna.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no