MODERNE FYSIOTERAPI – RØTTER, BARK OG FARGER

De seneste årene har det skjedd en stor omveltning i hvordan vi ser at fysioterapien skal utføres. Det har blitt tydeligere hva fysioterapi er, hvordan en fysioterapeut bør møte og ivareta pasientene og hva og hvordan vi skal formidle helsekunnskap. Vi har økt vår kunnskap betraktelig, og parallelt revet oss løs fra rigide protokoller, forenklede årsakssammenhenger og gråsoner. Du er tilbake i fokus for fullt – du er den største ressursen i et behandlingsforløp, vi er tilbake som kyndige og kunnskapsrike veiledere som kan guide deg og tilpasse valg av tiltak sammen deg.

Disse endringene er moderne fysioterapi – å få deg til å forstå, kunne, evne og ønske å ta i bruk nyttig helseinformasjon. Det er veien til bedre helse. Å gi deg noe som du selv kan ta i bruk, gi deg nok kunnskap til at du vet hvordan du skal tilpasse det i forskjellige situasjoner og gjøre deg herdet for å møte belastninger i livet.

Moderne fysioterapi handler om å legge vekk ren symptombehandling som tape, nåler, knekk og varmepakninger, i det minste lovnader om at det fikser noe. Vi har ingen helende evner, heller ingen magiske apparater eller utstyr. Det er ikke bare gråsonesnakk å hevde det, det er faktisk løgn. Når vi gjør noe med deg som gir deg mindre smerter, så er det en påvirkning av fysiologiske prosesser i kroppen som får deg til å føle deg bedre. Vi har ikke reparert noe, bare endret kroppen respons. Knekking setter ikke noe på plass, den endrer ikke noe fysisk i ryggen selv om det kan gi smertelette. Foam Roller løser ikke opp bindevev, det bare endrer hvordan du føler området en liten periode rett etterpå. Vi kunne brukt en kjevle og fått samme nytten. Skulle vi løst opp på ekte? Da hadde vi trengt en traktor i fullt drag i hver ende. Moderne fysioterapi anerkjenner hva vi kan påvirke og hvordan, hva som betyr noe og hva som frarøver deg tilliten til både din egen kropp og til hva vi tilbyr deg.

Moderne fysioterapi handler om å tilpasse tiltak til deg, ikke deg til tiltakene – for det er helt umulig å gjøre på en måte som anerkjenner de gode grunnpilarene i behandling. Det handler om å selge god helsekunnskap, og slutte å forkynne at pronasjon gir vondt i skulderen, at ryggen din ikke tåler å bøye seg eller at vi har optimale måter å bevege oss på. Din holdning, dine bevegelser, de er helt fine – og ikke noe mer disponerende for smerter enn alle du møter når du er ute og går.

Moderne fysioterapi handler om å gi deg troen på kroppen din, og muligheter for å bruke den. For hver årsak noen har gitt deg for ikke å bevege deg, så skal jeg gi deg to nye grunner til at du bør det.

Moderne fysioterapi er altså å prøve å kvitte oss med kureringen vi har forsøkt oss på i flere årtier, som har vært relativt meningsløse. Kurative tiltak som har plassert all skyld på ditt reisverk, og satt ditt reisverk i en behandlingskvern. Mange har fått endret sine symptomer, i det minste forbigående, men det er allikevel ikke optimalt. Det vil stå i veien for tiltak som endrer de grunnleggende årsakene til dine plager, de frarøver deg kunnskap og tro om kroppen, og de frarøver deg muligheten til selv å ta kontroll på dine plager. Det er ikke skadelig, men det har ført til at befolkningen har fått et feilaktig bilde av hva kroppen tåler, hvorfor smerter oppstår og hva som nytter når vi får plager. Det ønsker vi nå å endre på.

Moderne fysioterapi er fortsatt behandling, trening, samtaler, råd og veiledning. Men kunnskapen er større enn noen gang, og hvilke tiltak du skal gjennomføre er mer enn noen gang spesialtilpasset deg. Du kommer ikke inn med en skulder og får levert et treningsprogram i hånda. Da kunne du bare gjort et gratis Google-søk. Du skal få noe mer enn det.

Visste du at psykososiale aspekter er mer predikerende for smerter enn fysiske aspekter? Det vil si hvordan vi har det i hverdagen vår og vårt sosiale velvære. Det betyr ikke at du kommer til psykolog ved å bestille en fysioterapitime, men at vi må anerkjenne at tankene våre, opplevelsene våre og livene våre har en rolle. Veldig mange smerter i muskler og ledd finnes helt i fravær av skader. Du har kanskje opplevd å få vondt i kroppen når du er syk, gått gjennom samlivsbrudd, slitt økonomisk eller sjefen har vært en pine? Ingen skader, men en belastning som gjør at kroppen din føler for å beskytte deg.

Moderne fysioterapi er egentlig også ganske umoderne. Det er egentlig røttene våre. Moderne fysioterapi tar utgangspunkt i det som opprinnelig var fysioterapi – aktivitet, kroppsbeherskelse og trening. Et eller annet sted på veien ble vi bare veldig fristet til å kurere folk. Vi ble for opptatte av å finne feil. Finne årsakssammenhenger. Finne behandlingsmetoder. Vi prøvde å spenne ben både på egen profesjon og folks vei ut av dårlig helse, heldigvis har fysioterapien stått så sterkt at den har overlevd. Nå har vi en stor oppgave i å gjenvinne folks tillitt, ikke til oss, men til sin egen kropp. Oppfattelsene der ute tyder på at mange tror de er vandrende skjøre skjeletter som ikke tåler å måke snø, ikke kan løpe uten månesko og at vi må plukke opp ting fra bakken ved å bruke bena.

Alt i alt er moderne fysioterapi røttene våre, med litt mer bark rundt treet som vokser og litt flere farger på bladene.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no