Hva gjør vi med ryggplagene dine?

Hva gjør vi med ryggplagene dine – når det ikke handler om vev, men om smerte som fenomen!

I forrige blogginnlegg forklarte jeg hvorfor de fleste funnene du blir konfrontert med på MR-bildene dine ikke betyr noe, og at dersom de tolkes feil så kan dette føre deg inn i større plager. Som nevnt er dette på grunn av avanserte smertemekanismer som styres av de bevisene vi gir hjernen vår og som dermed påvirker nervesystemets modulering av signaler og hjernens persepsjon av situasjonen. Har du ikke lest innlegget, så ligger det her. I dette innlegget skal vi fokusere på hva vi faktisk kan gjøre når du kommer med ryggplager, uten funn på MR og uten skader, samt hvorfor vi gjør disse tiltakene.

Veldig mange med ryggsmerter har ingen skade på muskulatur, ikke på bindevev og ikke på ledd. Dette gjelder spesielt de som har smerter over lang tid. Selv store skader leger seg godt og som regel innen 6 måneder. Smerter utover normal tilhelingstid vedvarer som regel fordi kroppen ikke har gått ut av forsvarsposisjonen og fortsatt er i beskyttelsesmodus. Nervesystemet vil være følsomt og reagere på stimuli som er så små at de normalt ikke vil utløse en reaksjon. Denne følsomheten påvirkes noe av genetikk, din rygghistorie, hvordan du oppfatter ryggen din, hva du tenker om den og faktorer som søvn, livskvalitet, stress og frykt for å bevege ryggen og flere andre ting.

Selv om du ikke har skader på vev, så er smerten din reell. Smerte er aldri innbilt, uansett om smerten er akutt eller langvarig, om den er lokal eller diffust utbredt, eller om den faktisk flytter seg fra sted til sted. Forklaringene bak smerte har ikke alltid vært like reell, og for å vite hva vi skal gjøre så må vi kartlegge smertene dine individuelt og gjøre tiltak som påvirker de reelle individuelle faktorene i en positiv retning. Dette kan innebære tradisjonell manuell behandling, trening, endring av tankesett og implementering av kunnskap, samt justering av aspekter i livet ditt som jobb, søvn og sosiale forhold. Det er befriende at vi har så mange innfallsvinkler til å kunne påvirke smertene dine og at vi ikke er bundet til kun å kna på en muskel og stole på at denne ene intervensjonen skal utføre magi. Når vi vet at smerte er langt mer enn en ren skaderespons så sitter vi igjen med bedre muligheter til å redusere smertene dine og gi deg mulighet til å opprettholde denne bedringen.

Manuell behandling

Manuell behandling i disse tilfellene vil ikke handle om å stimulere til vevstilheling, men heller å redusere følsomheten i nervesystemet ditt. Det vi ønsker er å redusere og påvirke faresignalene fra vevet. Ved langvarige smerter blir de klare grensene i hjernen mellom kroppsdelene noe utvisket og manuell behandling vil gi masse god informasjon som hjernen kan bruke på å oppdatere disse. Dette vil kunne bidra til å redusere smertene dine. Med reduserte smerter vil det igjen være lettere for deg å stole på at ryggen din ikke er skadet og dermed gjøre bevegelser du har vært redd for å gjøre og aktiviteter du har unngått.

Trening

Trening har mange positive effekter for smertetilstander, og ryggen er ikke noe unntak. Bevegelse vil gi feedback til hjernen og være med på å bidra til at hjernekartene som jeg nevnte i avsnittet over blir tydeligere igjen. Vi kan øke leddsansen, muskelstyrke og muskeltiming. Ved langvarige ryggplager vil de fleste ha gått inn i et noe avstivet og unaturlig bevegelsesmønster som kan irritere og trigge små nerver, samt at hjernen kan ha koblet spesifikke bevegelser med smerte. Med bevegelse hvor vi har fokus på en fri, naturlig og trygg bevegelse i fravær av frykt så vil vi kunne redusere denne stimuleringen av nerver og signaler som bidrar til å opprettholde følsomheten i nervesystemet ditt.

Selv visualisering og mentale øvelser kan spisse grensene i hjernekartene våre. Det er dette toppidrettsutøverne våre gjør når de visualiserer – de trener hjernen!

Trening har også andre positive effekter for plagene din. Trening vil kunne bidra positivt ved å redusere stresshormoner, samt at du vil utskille hormoner som for eksempel endorfiner som kan bidra til å redusere smerte. Du vil forhåpentligvis også få et økt overskudd som kan bidra i de andre aspektene i livet ditt som kan ha en påvirkning på din situasjon.

Treningen som gjennomføres bør helst være så smertefri som mulig. Dette er hensiktsmessig både fordi det gjør det lettere for deg å opprettholde treningen, samt at det vil hindre videre utvikling av følsomheten i nervesystemet ditt. Det vil også kunne redusere denne følsomheten.

Personlige aspekter

Når vi har smerter så vil forskjellige celler i hjernen vår aktiveres, og vi har hjerneområder som skrus på for å hjelpe oss å føle kroppen vår eller planlegge å bevege den. Når dettes skjer så skapes det et aktiveringsmønster, en neurotag. Disse smerteneurotaggene kan fyres opp av mange faktorer, blant annet stress, frykt, overbevisning med mer. På denne måten vil slike faktorer kunne bidra til å øke smerten, og det er derfor viktig å kartlegge de personlige aspektene som kan bidra og ta tak i disse. Det kan være stress på jobben, utfordringer privat, dårlig søvn, kosthold, tankene du har om situasjonen og andre lignende ting.

Har du tidligere gått til behandling uten å oppnå det resultatet du ønsker, selv om du har trent, gjort øvelser og fått god manuell behandling, så kan det hende at det å adressere slike aspekter kan legge til en ny dimensjon og bedre smertene dine ytterligere.

Kunnskap

Bruk terapeuten din som en underviser. Jo mer du selv kan om smerte, jo bedre resultater vil du oppnå. Du vil få en forståelse av hvorfor du har vondt, hva du kan gjøre med det og sannsynligvis en større frihet fra smerter, større frihet til bevegelse og mindre overvåkenhet overfor din egen rygg – du slipper å gå å passe på den hele tiden. Det kan være svært befriende å ha denne kunnskapen fordi du vil vite at ryggen din er sterk, selv om den har vært vond, og du vil forstå at du kan bruke den på en helt annen og mer behagelig måte enn det du kanskje har gjort en stund.

Veien til mindre smerter

Behandling av smerter du har i muskel- og skjelettapparatet, selv i fravær av skader, inkluderer mange av de samme aspektene som når vi har skader. Manuell behandling kan ha sin plass, så vel som trening og opplæring. Men det er viktig å tenke på at jo lenger plagene har stått, jo mer vil det handle om smerte som fenomen og mindre om vev. Dette betyr at vi må endre fokus på de tingene vi gjør og ta tak i andre faktorer.

Det er vanlig, og naturlig, å tenke at uten funn så må vi som behandlere ha oversett noe, og mange frykter at de må lære seg å leve med smertene. Som regel har vi ikke oversett noe fysisk, men dersom du ikke får svar utover at det ikke er funn så har vi ikke kunnskapen rundt langvarige plager, eller så har vi ikke kartlagt din historie, ditt liv og dine tanker på en fullverdig måte. Dette er noe vi må gjøre og vi må gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre de endringen som trengs. It’s a two-way street – du har behov for vår kunnskap, og vi er avhengig av at du tar den til deg og benytter deg av den. Fra dette ståstedet kan vi ha en felles målsetning, god kommunikasjon og fortløpende tilpasning av tiltak.

Veien til et liv med mindre smerter og bedre livskvalitet er ikke avhengig av strukturelle funn eller fravær av disse, men at vi vet hva vi har med å gjøre og at vi går veien videre derifra og tar noen riktige valg. Dette gjør vi sammen. Mulighetene er store.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no