Hver vår virkelighet

Vi går alle rundt i den samme tida, i de samme gatene, under de samme gule gatelysene. Men alt oppleves forskjellig for oss alle. På en måte lever vi alle i forskjellige verdener og spaserer ned forskjellige gater og sanker ulike opplevelser.

Det samme gjelder sannheter. Vi tror det er en absolutt sannhet om alt, men på samme tid påtar vi oss alle å vite eller å ha en sterk fornemmelse av at vårt syn stemmer. Så en sannhet har millioner av variasjoner. Så hva er egentlig en sannhet når du har rett fra din side, og jeg har rett fra min?

Noen ganger betyr det ingenting. Det er bare det som gjør verden så fargerik. Vi får se alle nyansene, alle detaljene, alle fantasiene. Men kanskje er det ikke fantasier, bare summen av alle inntrykk en person har tatt til seg gjennom livet. Kan vi klandres for det?

Som regel betyr det ingenting. Men det betyr noe når man søker hjelp. Når man er sårbar. Når man har vondt eller trenger fornuftige råd. Da må vi gi plass for objektiv kunnskap, da må vi klare å se forbi våre personlige overbevisninger, perspektiver og sannheter.

Dette er ikke lett. Det rokker ved vår egen eksistens, vår oppfatning, våre preferanser og vår stolthet, og da også med hele vårt levde liv. Det høres voldsomt ut, men det er jo egentlig sant. For det du er i dag, det du tror på i dag, virkeligheten du ser, er jo i bunn og grunn summen av ditt levde liv.

Så når vi skal hjelpe noen så må vi, uansett hvor vanskelig det kan være, skyve oss selv litt til siden og se på den totale dokumenterte viten som finnes. Men aller først må vi forstå personen som sitter foran oss. Først når vi forstår hans eller hennes sannhet kan vi hjelpe. Først da kan vi utfordre denne sannheten og samtidig få personen med. Selv dokumentert vitenskap er ubrukelig så lenge vi ikke klarer å anvende den. Og vi kan ikke anvende den likt på alle. For alle har sitt eget startsted for hva enn det er de søker.

Hvis det i sannhet skal lykkes
å føre et menneske hen til et bestemt sted,
må man først og fremst passe på å finne ham der
hvor han er,
og begynne der.

For i sannhet å kunne hjelpe en annen,
må jeg forstå mer enn han,
men dog vel først og fremst forstå
det, han forstår.

Utdrag fra ”Hjelpekunst” – Søren Kierkegaard 1848

Vi tenker at vi håndterer det meste logisk, men vår logikk er også subjektiv. Vår logikk er basert på disse variantene av virkeligheten som vi lurer oss selv til å tro på. Så vår logiske oppfatning er ikke et speilbilde av virkeligheten. Som når vi skylder på overpronasjon for vondt i knær og hofter, en skjev rygg eller benlengdeforskjell for ryggsmerter og vår holdning for nakkeplager. Vi har konstruert en logikk rundt dette, men den dokumenterte viten sier noe helt annet. Så vi bør se forbi vår egen forståelse. Finne pasientens virkelighet. Ta frem faktaene. Og forene dem.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kontakt meg

Telefon: 920 21 901
e-post: espen@espenholm.no